Follow by Email

20 септември, 2008

Срокове за представяне на курсовите работи по "Бизнес информатика"


Сроковете за представяне на курсовите работи по "Бизнес информатика" са както следва:
1. Спец. "Финанси и кредит" - 8 октомври 2008 г.
2. Спец. "Застраховане и социално дело" - 20 октомври 2008 г.

Няма коментари:

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen