Follow by Email

21 януари, 2010

Консултации и обучение по електронна търговия

Консултации и обучение по електронна търговия
Нашите консултации и обучение по електронна търговия ще ви помогнат да разберете дали продажбите по Интернет са подходящи за вашия бизнес и как да прилагате технологията за електронна търговия ефективно и изгодно. Ще научите как да поемете отговорността за вашият проект за електронна търговия проект и организация на Интернет магазина, да отчитате спецификата и изискванията за работа в онлайн среда и как да комуникирате онлайн ефективно с бизнес партньори и клиенти в интерес на вашия бизнес.
Цел на консултациите и обучението по електронна търговия:
Участниците да получат за кратко време структурирани теоретични и практически знания и навици за реализиране на проекти за електронна търговия и за управление на Интернет магазин.
Основни въпроси:
• Какво е електронна търговия? Кои са компютърните и интернет технологии, осигуряващи електронната търговия?
• Предимства и недостатъци електронната търговия. Състояние и проблеми на електронната търговия в България.
• Подходяща ли е електронната търговия за моя бизнес?
• Защо клиентите купуват онлайн и какви са измеренията на електронната търговия в страните от ЕС?
• Подготовка на бизнес план за електронната търговия – съдържание и основни изисквания;
• Рискове и опасности при реализирането на проекта за електронна търговия;
• Какво е необходимо, за да се включим в онлайн пазарите и продажбите и партньорските програми?
• Избор на софтуерен пакет за онлайн магазин;
• Склад, данъци, доставка и счетоводство в онлайн среда;
• Платежни системи в Интернет. Как да изграждаме и настройваме сигурни електронни плащания за нашите стоки и услуги?
• Стратегия за електронна търговия. Как да се подходи при планирането на успешна и печеливша стратегия за електронна търговия;
• Правни съображения на електронната търговия в страната и в ЕС. Закон за електронната търговия в България и други нормативни документи;

Наред с изброените по-горе проблеми, нашият екип има готовност за провеждане на по-тясно специализирани краткотрайни курсове по отделни теми, напр.:
• Основни аспекти на електронната търговия в бизнеса. Електронната търговия като компонент на новата икономика. Правни и етични аспекти на електронната търговия на национално и международно ниво.
• Жизнен цикъл на системата за електронна търговия. Безопасност, аутентификация, банкови операции в Интернет.
• Интернет маркетинг и реклама;
• Значение на сайта за получаване на доходи в Интернет;
• Оптимизация на сайта;
• Кои са най-често допусканите грешки
• Мърчандайзинг и електронна търговия. Ефективни Web мърчандайзинг стратегии и решения.
• Използване на Web 2.0 технологии в бизнеса – нови възможности и решения.
• Използване на софтуер с отворен код в проекта за електронна търговия – предимства и недостатъци и подход към избора на подходящи решения.
• Сигурност и безопасност на електронната търговия.

За кого са подходящи нашите консултации и обучения?
• Собственици на малки и средни фирми;
• Мениджъри и служители;
• Частни предприемачи;
• Студенти и безработни, които желаят да си осигурят допълнителни доходи;
• Хора, които искат да използват Интернет за продажби или са заинтересовани да намалят разходите и да повишат ефективността на своя онлайн магазин;
• Всички, които искат да разберат спецификата на търговията в Интернет без да губят няколко месеца, търсейки отговори на интересуващите ги въпроси в различни форуми и материали.

Няма коментари:

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen