Follow by Email

04 октомври, 2011
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В СРЕДАТА НА WEB 2.0
проф. д. ик. н. Румен Върбанов
Стопанска Академия “Д. А. Ценов”, Катедра “Бизнес информатика”
Резюме: в настоящата публикация се изследва влиянието на Web 2.0 технологиите върху развитието на системите за електронна търговия. Според автора могат условно да се разграничат няколко предметни области, които днес се трансформират усилено под въздействието на социалните медии –
Ключови думи: Web 2.0, социален софтуер, социални мрежи, блогове, e-Commerce 2.0, социален бизнес .
В настоящата публикация у направен опит да се даде отговор на няколко въпроса:
·         Какво е Web 2.0?
·         Какви предимства осигурява Web 2.0 (социалните медии) на бизнеса?
·         Какво влияние оказват социалните медии на електронната търговия?
·         Как може средствата на Web 2.0 да се интегрират в сайта за електронна търговия?
·         Как иновационните идеи и концепции на Web 2.0 променят системите за електронна търговия.

1 коментар:

МЕГАФОН блог каза...

Понятието e-Commerce търговия е много обширно и подобни статии винаги са в полза на хората.

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen