Follow by Email

10 септември, 2013

Теми за курсови работи по "Бизнес информатика"

Теми

за разработване на курсов проект по дисциплината
"Бизнес информатика" за студентите от първи курс, задочно обучение от специалностите: "Международни икономически отношения", "Маркетинг" и "Стратегическо и бизнес планиране"
Вариант
Тема за курсова работа
Вариант 0
Електронните услуги в България и в европейския съюз - състояние и тенденции
Вариант 1
Интернет маркетинг и реклама
Вариант 2
Web 2.0 - същност, технологии и приложение в бизнеса
Вариант 3
Съвременни тенденции в развитието на офис пакетите
Вариант 4
Компютърни мрежи - същност и приложение в бизнеса на компаниите
Вариант 5
Развитие на електронната търговия в България
Вариант 6
Тенденции на развитие на съвременните компютри и периферна техника
Вариант 7
Приложение на Интернет технологиите в бизнеса
Вариант 8
Използване на Facebook за маркетинг и реклама
Вариант 9
Маркетинг в социалните мрежиСвищов, септември 2013 г.                       проф. д. ик. н. Румен Върбанов

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen