Follow by Email

24 февруари, 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА BYOD - ПРЕДИМСТВА, РИСКОВЕ И ПОДХОДИ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА BYOD - ПРЕДИМСТВА, РИСКОВЕ И ПОДХОДИ
Проф. д. ик. н. Румен Върбанов
 „Програмата IBM BYOD наистина е за подпомагане на работниците
 и служителите в начина, по който те искат да работят.
Така ще намерят най-подходящия инструмент, за да си свършат
работата. Искам да съм сигурна, че може да им се даде възможност
да се направи това, но по начин, който гарантира защитата
на целостта на нашия бизнес."
Jeanette Horan, IBM CIO
Резюме:
Мобилните устройства кардинално промениха представите за работа на служителите и за измеренията на съвременния бизнес. Популярността на концепцията BYOD (Bring Your Own Device) се дължи на една от основните характеристика на бизнеса от последните няколко години – мобилност на мениджърите и служителите. Изключителна актуалност придобива възможността за тяхното непрекъснато участие в работните процеси и наличие на астернативи за достъп до данните по всяко време, от всяко устройство и от всяко място. В същото време се изисква разумен баланс между удобството и сигурността на базата на добро разбиране на спецификата на BYOD средата и ефективната защита на мобилните устройства в корпоративната мрежа.
В статията се анализира същността и основните характеристики на BYOD, предимствата и рисковете за безопасността, които предизвиква използването на лични мобилни устройства за решаване на бизнес задачи. Предложен е и подход за реализиране на концепцията BYOD в шест стъпки.

Ключови думи: BYOD (Bring Your Own Device), предимства на BYOD, рискове на BYOD, консюмеризация, сценарии за отношение към използването на мобилни устройства в бизнеса, стратегия за реализация на BYOD.

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Uploaded on authorSTREAM by Tarzen